Alvis

112,796,555

Kasumi

397,479,005

Rei Kioku

114,084,189

meridian

300,098,334

Xenon

162,963,520

Trent

417,704,908

Arley

606,410,102